Kancelarija nove generacije

Poslovni program za prijem, obradu, slanje i arhiviranje eDokumenata i ePošte uz potpunu integraciju sa Sistemom elektronskih faktura (SEF)

NGO rešenje za eFakture Zakažite besplatnu prezentaciju
mediation

Prilagodljivost

Adaptacija zahtevima različitih tipova korisnika. Aplikacija na Vašoj ili cloud infrastrukturi.

gavel

Usklađenost sa zakonom

Puno poštovanje pozitivno-pravnih propisa uz konstantno prilagođavanje zakonskom okviru.

home_work

Bezbedan rad od kuće

Pristup aplikaciji i obrada dokumenata prilagođeni daljinskom radu.

money_off

Bez skrivenih troškova

Transparentnost dostupnih funkcionalnosti bez dodatne naplate.

Funkcionalnosti

ePisarnica
eDelovodnik
eFinansije
eAdministracija
eArhiva
pisarnica

Elektronska pisarnica

Svaki korisnik može, na jednoj ili više pozicija, organizovati poziciju za prijem, obradu i prosledjivanje PTT i elektronskih dolaznih, internih i odlaznih pošiljki. Obrada dolazne i, po želji, odlazne i interne eMail prepiske je automatska uz zasebno arhiviranje “tela” i atačmenta eMaila. Automatsko kreiranje dnevnih PTT i delovodnih knjiga uz čuvanje svih podataka vezanih za način, identifikaciju i pretragu statusa obavljenih dostava/prijema poslovne pošte. Moguća je integracija brzih, dvostranih skenera za digitalizaciju dokumenata.

delovodnik

Elektronski delovodnik

Sistem poseduje modul za automatske generisanje delovodnih brojeva u skladu sa standardima organizacije. Na početku, izgled i strukturu delovodnog broja odredjuje korisnik. Svaki skenirani ili elektronski dokument, pri inicijalnoj registraciji, dobija svoj zavodni broj po kome se isti može pratiti i pretraživati u fazama obrade kao i u eArhivi. Sistem može generisati i Delovodnu knjigu u papirnom obliku za traženi period.

finansije

Elektronske finansije

Obezbedjena je kompletna automatizacije obrade ulazno/izlaznih elektronskih i digitalizovanih računovodstvenih isprava. Prijem/slanje papirnih i eFaktura, elektronski tok provere validnosti i odobravanja, automatsko slanje informacija klijentima o statusu obrade sa potvrdom prijema i integracija sa računovodstvenim softverima za automatsko kreiranje knjigovodstvenih knjiga, su neke od osobina sistema. Obrada eFaktura u papirnom, digitalizovanom i/ili XML formatu po EU standardima UBL2.1 i ISO20022.

administracija

Elektronska administracija

Svaki korisnik ima mogućnost da samostalno kreira tokove i vrste obrade svojih ulaznih i izlaznih eDokumenata. Ne postoje ograničenja (licence) u broju tokova kao ni u broja članova. Sistem ima evidenciju statusa svakog procesa i dokumenta kao i punu integraciju hijararhijskih odluka u obradi. Različita prava korisnika daju mogućnost povlašćenog pregleda procesa i arhiviranih dokumenata. Pristup i rad u sistemu je moguć i od kuće uz punu bezbednost i sigurnost podataka.

arhiva

Digitalna arhiva

Sistem poseduje svoju elektronsku arhivu koja beleži i čuva svaki registrovani dokument bilo da je proces obrade u toku ili je završen. Mogućnost pretrage eArhive se dozvoljava Ovlašćenim licima dok se višeslojnim filterima rezultat pretrage dobija u sekundama. Sa posebnom pažnjom i stručnošću se sprovodi i implementira bezbednost i sigurnost elektronskih podataka, u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom i savremenim tehnologijama informacione bezbednosti.

Zakažite besplatnu prezentaciju

Dostupni smo da na Vaš zahtev održimo prezentaciju u prostorijama Vaše firme.

Saznajte više

autorenew

Opisi rada

gavel

Zakonska usklađenost

computer

Način uvođenja