Načini integracije poslovnog softvera NGOffice u Vašoj organizaciji

Naše iskustvo u radu sa poslovnim organizacijama na integraciji i primeni DMS softvera NGOffice, nas je dovelo do najefikasnijeg puta.
On predstavlja skup sagledavanja, planiranja, zajedničkog rada na pripremi kao i prilagođenju rada programa potrebama korisnika.

Prilagodljivost

Svaki poslovni softver zahteva adaptaciju svog rada poslovanju i organizaciji datog privrednog društva odnosno institucije.
Konsalting
Definisanje potreba
Instalacija
Primena
Rad i razvoj

Konsalting

Svaka poslovna organizacija je specifična i jedinstvena. Ipak, svima je zajednička potreba digitalizacije i osavremenjivanja poslovanja.

Kako usaglasiti zakon, potrebe i nove poslovne zahteve? Koja i kakva softverska rešenja primeniti?

Pitajte nas! Mi poznajemo sva tri “sveta”, kako zakon, tako i poslovne procese i savremene softverske mogućnosti. I najkraći razgovor može pomoći. Pozovite nas!

Znanje o sebi je uslov napretka!

Definisanje potreba

Uvođenje svake promene izaziva otpor. I najsavremenije tehnologije bez ljudskog učešća gube svrhu.

Kada se odlučite za ulazak u digitalizaciju, izradite prvo rešenje “na papiru”!

Pomirite različita mišljenja, uskladite postojeće procese, iskoristite ono šta imate,...sagledajte rezultat unapred!

Elaborat tehničkog rešenja - Mi znamo kako se to radi!

Instalacija programa NGOffice

NGO je efikasan, primenljiv ali i prilagodljiv poslovni softver koji u sebi ima integrisane sve potrebne funkcionalnosti.

S druge strane, on je Otvoren Projekat za sve specifične dorade koje korisnik od nas zahteva.

Napravljen je tako da ga i Vaš Stručni IT može instalirati i održavati!

Naravno, uvek postoji mogućnost da naš Stručni Tim pomogne, obuči, doradi, prilagodi... Taj model stručnog nastupanja uspešno uklapa sve elemente projekta u jednostavnu i maksimalno efikasnu softversku aplikaciju, koju će sa zadovoljstvom koristiti i zaposleni i vaši poslovni partneri.

Za najkraće vreme i najmanje koštanje!

Primena programa NGOffice

Na samom početka aktivnog korišćenja, neposredng nakon inicijalne instalacije, rad korisnika na NGO Softveru se pomno prati, korisnici se dodatno obučavaju, rešavaju se trenutni problemi i vrše dodatna podešavanja.

Ovaj period je pun izazova, zbog čega naš Tim u saradnji sa Vašim stručnim licima, najveću pažnju poklanja upravo ovom segmentu imeplementacije. Stalna obuka, jasna uputstva i mogućnost korekcija.

Preneti korisnicima sigurnost i izgraditi uzajamno poverenje!

Nesmetan rad i razvoj

Svojom stručnošću biti na raspolaganju. Rešiti istom efikasnošću i jednostavne i kompleksne zahteve. Informisati korisnika o novim mogućnostima.

Pratiti ga u idejama i u ukupnom razvoju. Preneti svo znanje kako bi Korisnik bio siguran u ono šta ima. Međusobno se razumeti i poštovati.

Tako mi vidimo uspešnu tehničku podršku korisniku!